top of page

הרצאות בעברית

בן כץ הוא פעיל בארגון שב"ל (שהכל ברא לכבודו): חינוך וסובלנות - ארגון שמפיק פעילויות הידברות עם להט"בים דתיים, והכשרה מקצועית למחנכים ומטפלים המתעסקים עם האוכלוסיה הזו. בקדנציה שלו כחבר ועד, שב"ל הפך להיות הארגון הראשון לסוגו שנותן הכשרות להט"ביות המיועדות למגזר הדתי שבאישורו של השירות הפסיכולוגי ייעוצי של משרד החינוך. פעילי שב"ל מנחים כ-50 פעילויות כל שנה, כולל יוזמת "עושים מקום," שזו חודש של מפגשי סלון לכבוד פסח שני.

להזמין את בן לפעילות הידברות ו/או הכשרה, ניתן ליצור קשר איתו ישירות או עם המנהל.ת של שב"ל.

bottom of page